(DĐDN) – Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên cơ sở Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61.

Theo đó, đối tượng vay vốn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh) và người lao động (trước đây là cơ sở sản xuất và hộ gia đình).

 

Cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa là 1 tỷ đồng cho 1 dự án​ và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm

Về điều kiện vay vốn, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh phải được thành lập và hoạt động hợp pháp, có dự án vay vốn khả thi thu hút thêm lao động vào việc làm ổn định, có xác nhận của tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án và bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. Đối với người lao động có đủ năng lực hành vi dân sự, cư trú hợp pháp tại địa phương thực hiện dự án và đặc biệt có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc tạo việc làm cho thành viên trong hộ hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa là 1 tỷ đồng cho 1 dự án​ và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm (trước đây cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa là 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/lao động mới được thu hút)…Thời hạn cho vay tối đa không quá 60 tháng.

Ngoài ra, đối với mức vay trên 50 triệu đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật (quy định trước đây là các dự án trên 30 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay).

​Văn bản cũng quy định về phương thức cho vay, theo đó đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình hoặc người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội người mù Việt Nam quản lý, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thực hiện cho vay trực tiếp…

Các Dự án thuộc nguồn vốn do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý thì Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện nơi thực hiện Dự án phê duyệt. Còn Dự án thuộc nguồn vốn do tổ chức chính trị – xã hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên; Liên đoàn lao động, Liên minh Hợp tác xã, Hội Người mù thực hiện chương trình quản lý thì do Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị – xã hội đó thực hiện chương trình phê duyệt.

Nam Phong

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Tuấn:

Ms Thủy:

Hotline 1: 0915 952 336

Hotline 2: 096 908 4655